Container afgekeurd?

De container is afgekeurd maar wat nu? Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen. Andere stoffen worden er speciaal ingestopt om producten te conserveren of ongedierte te bestrijden (zoals methylbromide en fosforwaterstoffen). Het openen en betreden van niet-ontgaste containers kan in zulke gevallen forse gezondheidsrisico’s opleveren.

Om gegaste containers gasvrij te krijgen zijn een aantal methoden die wij toepassen. De methode en duur van ontgassen is afhankelijk van de volgende factoren;
•    Weersomstandigheden;
•    Buiten temperatuur;
•    Type gas;
•    Concentratie van gas;
•    Product;
•    Hoeveelheid in container;
•    Luchtvochtigheid.

Geforceerde ventilatie
Gasmeetstation Nederland beschikt over de meest geavanceerde en moderne ontgasfaciliteiten. Met de beschikking over speciaal ontwikkelde ontgasstellingen welke ruimte biedt om ruim 96 containers tegelijk te ventileren. Alle containertypes kunnen voorzien worden van een speciale zuigmondje. Ook voor reefers heeft het Gasmeetstation de mogelijkheid om te ontgassen. Geforceerd ventileren heeft als voordeel dat het onder alle omstandigheden toegepast kan worden.

Voor het geforceerd ventileren wordt er gebruik gemaakt van een ‘zuigmondje’. Deze zorgt door middel van afzuiging dat de schadelijke gassen uit de container worden afgevoerd. Om het milieu te sparen worden de schadelijke gassen door een filtersysteem geleid, zodat deze niet de vrije natuur in worden geblazen. Nadat de gassen gefilterd zijn, blijft er schone lucht over. Deze is o.a. ontwikkeld om containers met een Douanestatus ongeopend te ontgassen.

Natuurlijke ventilatie
Door de deuren van de container te openen is het mogelijk om de container op een natuurlijke manier te ontgassen. Deze methode is geschikt voor natuurlijke gassen, zoals zuurstof, koolstofmonoxide en koolstofdioxide, maar is niet onder alle omstandigheden toepasbaar. Onder andere tijdens een regenbui kan de deur van de container niet geopend blijven. Ook is het afhankelijk van de hoeveelheid goederen die zich in de container bevindt.

Ontgaslocaties
Is uw container elders in het land afgekeurd, dan is er de mogelijkheid om uw container op ruim 21 locaties te laten ontgassen.

Verwijderen van Fosfine
Fosfine wordt toegevoegd om ongedierte uit de container te houden. Wanneer er fosfine in een container gemeten wordt, is de kans zeer groot dat er zakjes of tabletten fosfine in de container aanwezig zijn. Deze zakjes of tabletten dienen altijd veilig verwijderd te worden, omdat deze schadelijke dampen produceren en dat voor een langere tijd kunnen blijven doen. Bij Gasmeetstation Rotterdam is er de mogelijkheid om deze zakjes en tabletten fosfine te verwijderen. Ook wanneer deze niet meetbaar maar wel aanwezig zijn kunnen deze op een veilige manier verwijderd worden. De fosfinezakjes en tabletten zullen dan apart afgevoerd en vernietigd worden.

Lossen met PBM’s
Wanneer de producten in de container blijven dampen of de goederen snel beschikbaar moeten zijn, is er de mogelijkheid om de goederen aan de loods te lossen. De producten zullen met persoonlijke bescherming gelost worden. Afhankelijk van de stoffen en concentraties kan er gebruik worden gemaakt van verschillende PBM’s. Ook is er de mogelijkheid om de goederen om te pakken of stuwmateriaal te verwijderen. Deze kunnen voor een beter resultaat op de gasmeting zorgen. Ongeacht de methode of type gas dat zich in uw container bevindt: het Gasmeetstation zoekt altijd naar de meest passende oplossing om uw producten zo snel mogelijk gasvrij te krijgen.

Neem hiervoor contact met ons op via planning@gasmeetstation.nl of via 088 996 4750.

Meer informatie