Container afgekeurd?

Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen.Wilt u meer weten over…