Gasmetingen & onderzoeken

Schadelijke gassen kunnen op diverse manieren in containers terecht komen. Ten eerste kunnen deze in het land van oorsprong aan de container zijn toegevoegd. Voorbeelden hiervan zijn stoffen zoals methylbromide en fosforwaterstoffen. Deze kunnen in alle containers die gegast zijn voorkomen. Bij containers die niet gegast zijn, maar waarin wel schadelijke stoffen voorkomen, zijn de gassen en dampen afkomstig uit de producten. Daarnaast is het ook mogelijk dat deze gassen uit het verpakkingsmateriaal komen. Als laatste mogelijkheid kunnen er ook schadelijke gassen en dampen in de container voorkomen als gevolg van lekkage van de lading.

Naast onze drive-in op de Maasvlakte is het ook mogelijk om gasmetingen op locatie te verzorgen. Gewoon bij u, uw klant of op diverse inland terminals. Diverse meetmethodes zorgen voor een nauwkeurige gasmeting van de container. Samen met de deskundigheid, ervaring en een combinatie van technieken kan een accuraat meetresultaat worden aangeboden. Ook is het mogelijk om op aanvraag in België en Duitsland te meten. Heeft u nog vragen? Wij helpen u graag verder op 088 – 996 4750.

Douane meting
Is uw container geselecteerd voor een fysieke controle (FYCO) door de Douane? Dan wil de Douane de lading inspecteren of dit overeenkomt met de aangifte.
Voordat de container mag worden geopend, dient deze worden gemeten door een Middelbaar Gasmeetkundige. Pas nadat deze OKE wordt gemeten en als ‘veilig te betreden’ wordt vrijgegeven kan de inspectie plaatsvinden.  Lees verder

Grenswaarden
De grenswaarden die in Nederland worden gehanteerd zijn gepubliceerd op de website van de Sociaal Economische Raad (SER)

Te hoge concentratie gas in uw container?
De container is afgekeurd maar wat nu? Sommige giftige gassen in de containers zijn afkomstig uit de lading zelf of het verpakkingsmateriaal en komen bijvoorbeeld vrij door het uitharden van daarbij gebruikte materialen. Andere stoffen worden er speciaal ingestopt om producten te conserveren of ongedierte te bestrijden (zoals methylbromide en fosforwaterstoffen). Het openen en betreden van niet-ontgaste containers kan in zulke gevallen forse gezondheidsrisico’s opleveren. Lees verder

Onderzoek
Naast de reguliere gas- en FYCO-metingen in zeecontainers kunnen wij ook onderzoek verrichten in loodsen, ADR bunkers, tanks en scheepsruimten. Verder is onze meetapparatuur uitermate geschikt om real-time metingen uit te voeren tijdens werk- en productieprocessen en op productniveau. Dergelijke onderzoeken worden in overleg met de klant uitgevoerd en er wordt een uitgebreid rapport met de bevindingen overlegd (in het Nederlands of Engels). In dit rapport zullen we u ook voorzien van advies en coaching. Voor meer informatie tot dergelijke onderzoeken:
lees verder