Brown Marmorated Stink Bugs (BMSB)

De stink bug (bruine stink bug/wants) is een insect dat flinke schade veroorzaakt aan diverse gewassen, bomen en fruit. Om te voorkomen dat dit optreedt, heeft Australië strikte eisen ingevoerd dat dit insect in het land van verzending behandeld moet worden, zogenaamde quarantaine eisen BMSB. De goederen en producten welke hier onder meer voor in aanmerking komen zijn divers. Het gaat bijvoorbeeld om het behandelen (al dan niet vervoerd in zeecontainers) van auto’s, machines, machine onderdelen, staal, steen, cement, voegmiddelen, etc.

Gasmeetstation Nederland kan uw goederen, containers en producten conform landeneis van Australië behandelen tegen de Brown Marmorated Stink Bug. De zogenaamde BMSB behandelingen voeren wij onder meer uit door middel van een heat treatment.

Gasmeetstation Nederland biedt diverse mogelijkheden om containers die naar Australië en Nieuw Zeeland geëxporteerd worden te behandelen tegen de BMSB (Brown Marmorated Stink Bug).
Meer informatie naar mogelijkheden in verband met het behandelen van containers naar Australië en Nieuw Zeeland, neem dan contact op met een van onze specialisten op 088-9964750

Meer informatie